alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Nguyễn Thị Mẹo
Pháp danh Như Thanh
 
Thân Mẫu của anh Lê Minh Tươi (CN 71)  
 
Đã mãn phần vào ngày 24-7-2015
Hưởng thọ 95 tuổi

Tang lễ được tổ chức tại tư gia, số 78 Huỳnh Mẫn Đạt, P. 19, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn
Hỏa táng vào ngày 28 - 7 - 2015 tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, Quận 9

 Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Miên Viễn

 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU