alt
LỜI CẢM TẠ
 
Tôi xin đại diện gia đình và hai em Nguyễn Văn Nghĩa cùng vợ là Trần Thị Kim Anh (MS 65-70) xin cám ơn Quý Thầy Cô và các anh chị đã có lời chia buồn, an ủi gia đình chúng tôi trước sự ra đi của Anh Hiệp.
 
Nguyện xin Ơn Trên phù hộ Quý Thầy Cô, quý anh chị NLS Bảo Lộc, các học trò NLS Đà Lạt, các học trò NLS PleiKu, Các bạn cùng khóa NLS Bảo Lộc, NLS Huế.
 
Một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và đồng kính bái.
 
Hiệp-Bình và các con
Nghĩa-Kim Anh và các con