alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Nguyễn Thị Gái
Nhạc Mẫu của anh Huỳnh Kim Thạch TL 69
 
Vừa mãn phần ngày 8-04-2016 tại Sài Gòn
Hưởng thọ 88 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Sài Gòn
Lễ Hỏa Tàng lúc 10 giờ sáng ngày 10-04-2016 tại Bình Hương Hòa, Sài Gòn
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU