alt
 
Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Minh Huệ
Pháp danh: Minh Hương
Thân Mẫu của các anh: Đặng Văn Trung (TL75) và Đặng Văn Thành
 
Vừa mãn phần ngày 24-04-2016 tại Việt Nam
Hưởng thọ 89 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia, Ấp 1, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Linh cữu được an táng tại Nghĩa Trang Gia Tộc Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre ngày 28-04-2016
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU