alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Hồng
 
Thân Mẫu của anh Nguyễn Hưng Thái (CN 65-70)
 
Vừa mãn phần ngày 28-05-2016  tại Việt Nam
Hưởng thọ 86 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia, 5/93 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh
 
Lễ Hỏa Táng vào sáng ngày 31 tháng 5 năm 2016  tại Bình Hưng Hòa
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU