alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Đặng Thị Lý
Pháp Danh: Diệu Huệ
Thân Mẫu của Thầy Nguyễn Văn Khuy
 
Vừa mãn phần ngày 12-10-2016 tại Texas
Hưởng thọ 95 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại Nhà Quàn Vĩnh Phước, số 8514 Tybor Dr. Houston, Texas 77074
Thăm viếng từ 4 giờ chiều đến 8 giờ chiều ngày thứ bảy, 15-10-2016
Di quan lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật, 16-10-2016
Sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU