Gia đình chúng con, chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

Hòa Thượng Thích Trí Hòa, Trụ Trì Chùa Viên Giác, Oklahoma.

Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu,   Trụ Trì Chùa Phật Đà, kiêm Viện Chủ Tu Viện Pháp Vương, San Diego, CA, cùng Chư Tôn Đức.

Thượng Tọa Thích Nguyên Đạt, Tri Sự Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam Houston, TX, cùng Chư Tôn Đức.

Thượng Tọa Thích Tâm Tường,   Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương, Escondido, CA.    

Ni Sư Thích Nữ Thanh Lương Trụ Trì Chùa Viên Thông. Houston TX, cùng Chư Ni.

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Tuệ, Trụ Trì Chùa Hương Nghiêm, Houston TX, cùng Chư Ni.

Toàn Thể Phật Tử Chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương.

Ban Hộ Niệm Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Houston, TX.

Ban Hộ Niệm, Ban Trai Soạn Chùa Viên Thông, Houston, TX.

Nhóm bạn hữu Đạo Tràng Niệm Phật Hương Vân, San Diego, CA .

Mục Sư Nguyễn Văn Nghi, ban mục vụ và các tín hữu hội thánh Tin Lành Tây Bắc Houston

Các hội viên nhà thờ  Covenant Presbyterian Church, Charlotte, North Carolina.

Các cựu giáo sư và học viên  trường  Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

Hội cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh.

Nhóm bạn hữu cựu học sinh Chu Văn An 54-61.

Nhóm bạn hữu cựu học sinh Chu Văn An 66-73.

Nhóm bạn hữu cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn.

Nhóm bạn hữu thuộc công ty RR Donnelly, Houston, TX

Nhóm bạn hữu cựu sinh viên UNCC .Charlotte, North Carolina

Nhóm bạn hữu thuộc công ty Texas Mutual Insurance Austin, TX

Qúy vị thông gia, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần trong cũng như ngoài nước.

Đã đến thiết lễ, cầu siêu, hộ niệm, phúng điếu, phân ưu và tiễn đưa hương linh của chị, mẹ, bà, cụ của chúng con, chúng tôi là:

 

Cố Phật Tử Đặng Thị Lý

Pháp Danh Diệu Huệ

Sinh năm 1921 Tân Dậu.

Xả bỏ báo thân vào lúc 5giờ 30 chiều ngày 12 tháng 10  năm 2016, nhằm  ngày 12 tháng 09 năm Bính Thân, tại Thành Phố Cypress, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ.

Hưởng Thượng Thọ 96 Tuổi

 

Trong lúc Tang Gia bối rối có điều chi sơ xuất kính mong Chư Tôn Đức, Tăng, Ni cùng qúy vị niệm tình tha thứ.

 

Em gái  Đặng thị Sự, các con và các cháu.

Trưởng nam Nguyễn Văn Minh, vợ Vũ Lê Uyển Nhi.

Thứ nam Nguyễn Văn Khuy, vợ Bùi Bạch Mai, và các con, các cháu.

Thứ nam Nguyễn Trí Hiếu, vợ Nguyễn Thị Toàn và các con.

Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Nga, và các con, cháu.

Thứ nam Nguyễn Công Bình, vợ Nguyễn Hảo Christina và các con.

Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Oanh, chồng Phan Văn Hải và các con.

Thứ nam Nguyễn Anh Tuấn, vợ Dương Thị Minh Huyền .

Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, chồng Nguyễn Ngọc Bội và con.

Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Vân, chồng Nguyễn Kim Duy và các con.

Dưỡng nam Nguyễn Văn Túc, vợ Phạm Ngọc Em và các con, các cháu.

 

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ