alt
 
Nhận được tin buồn trễ
 
Cựu Đại Tá PhaoLồ Nguyễn Đình Thông
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Quân Vận Vùng III QLVNCH
là nhạc phụ của anh Đoàn Thế Đạt
 
Vừa mãn phần ngày 8 tháng 2 năm 2017
Tại Aurora, Colorado, USA
Hưởng thọ 92 tuổi
 

Lễ An Táng vào ngày 16 tháng 2 năm 2017

An nghỉ tại Nghĩa Trang Fairmount Denver, Colorado

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU