alt
 
Nhận được tin buồn:
 
Bà Maria Theresa Nguyễn Thị Thơm
 
là thân mẫu của Anh Nguyễn Văn Triệu, Cố vấn Hội Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc
 
Vừ an nghỉ trong vòng tay từ bi của Chúa vào ngày 3 tháng 3 năm 2017
tại San Diego, California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 87 tuổi.
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:
Thăm Viếng và Cầu Nguyện
 
Thứ Năm ngày 9 tháng 3 năm 2017: 7:00PM - 10:00PM
Nghi thức phát tang và thăm viếng tại Nhà Thờ Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Catholic Church , 8200 Gold Coast Drive, San Diego, CA 92126)
 
Thứ Sáu ngày 10 tháng 3 năm 2017: 8:15PM - 10:00PM
Ngắm chặng đàng Thánh Giá cùng Cộng Đoàn và thăm viếng tại Nhà Thờ Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Catholic Church , 8200 Gold Coast Drive, San Diego, CA 92126)
 
Thánh Lễ An Táng
Thứ Bảy ngày 11 tháng 3 năm 2017: 10:00AM  tại
 Nhà Thờ Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Catholic Church , 8200 Gold Coast Drive, San Diego, CA 92126) 
Nghi thức mai táng tại Nghĩa Trang Holy Cross vào lúc 11:30 AM (Holy Cross Cemetery, 4470 Hilltop Drive, San Diego, CA 92102)
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU