alt
 
Tin Buồn
  
Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Mộng Dung
Pháp Danh: Quảng Nghi
 
Nhạc mẫu của anh Nguyễn Việt Thắng - TL70
 
Mãn phần ngày 12-3-2017 tại El Monte, CA 
Hưởng thọ 87 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại Peek Family Funeral Home,7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683

 

Chương trình Tang Lễ:
 
Chủ Nhật 19/3/2017: Nghi lễ Nhập Quan và Phát Tang từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng
Thăm viếng: 10 giờ sáng đến 8 giờ tối
Cầu Siêu: 4 giờ chiều
 
Thứ Hai 20/3/2017: Thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng
Nghi lễ An Táng: 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Lễ Di Quan: 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU