alt
 
Nhận được tin buồn:
 
 Ông Thomas  TRẦN ĐỨC QUẢNG
(là thân phụ của Anh Trần Quốc Khánh, cựu học viên TL 72-75)
 
Vừa an nghỉ trong vòng tay từ bi của Chúa vào ngày 18-6-2017
Hưởng thọ 86 tuổi.
 
Lễ Tẩn Liệm: 16 giờ ngày 19-06-2017
Linh cữu quàn tại tư gia: Thôn 1 xã Mađaguôi huyện Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng.
Lễ Di Quan lúc 4 giờ ngày 21-6-2017
Thánh lễ an táng lúc 5 giờ tại giáo đường Giáo Xứ Madaguôi
An táng tại  Đất Thánh Giáo Xứ Mađaguôi
 
Số điện thoại liên lạc:  (Khánh) 0908874802
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU