alt
 
Tin Buồn
  
Cụ Bà Trương Ngọc Anh
Thân mẫu của Thầy Lê Quang Minh, Nguyên Giáo Sư Trường NLS Bảo Lộc
và quý chị Trần Thị Liên Hoa, Trần Thị Minh Tâm cựu học viên NLS Bảo Lộc 
 
Cụ Bà mãn phần ngày 7-7-2017 tại Sydney, Australia 
Hưởng thọ 100 tuổi
 
  Thăm viếng vào ngày 9-7-2017
An táng vào ngày 10-7-2017
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU