alt
 
Tin Buồn
  
Bà Quả Phụ Tôn Thoan
Khuê danh: Trần Thị Ký
Pháp Danh: Nguyên Diệu
 
Thân mẫu của anh Tôn Tường Duy TL66-69
 
Mãn phần ngày 3-12- 2017 tại Roseville, CA 
Hưởng đại thọ 90 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại EAST LAWN MORTUARY
5757 GREENBACK LANE, SACRAMENTO, CA 95841
Tel: (916) 732-2020
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
 
Thứ Sáu 15/12/2017:
2:00PM – 4:00PM: Lễ Nhập Quan,, Khai Kinh, Thành Phục, Cúng Cơm
 
*Thứ Bảy 16/12/2017:
9:00AM – 10:00AM: Thăm Viếng
10:00AM – 11:00AM: Điếu văn – Chia sẻ cảm nghĩ  – Cảm tạ của gia đình
11:00AM – 1:00PM: Lễ Di Quan & An Táng
2:00PM – 3:00PM: Lễ An Linh tại Chùa Phổ Minh và thời chay
2751 21st AVE, SACRAMENTO, CA 95820
Tel: 916-739-6344
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
CÁO PHÓ CỦA GIA ĐÌNH