alt
 
Nhận được tin buồn:
 
Cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng QLVNCH
PHẠM VĂN NGHÌN
(Anthony V. Phạm)
(là em rể của anh Nguyễn Đức Nhuận TL65-69, phu quân của chị Nhã)
Tạ thế vào ngày 12-12-2017 tại Ló Alamitos, CA
Hưởng thọ 84 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại
Nhà Thờ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church)
17270 Ward Street, Fountain Valley, CA 92780
714 824-9447
 
Chương Trình Tang Lễ: 
 
Ngày 20-12-2017:
10:00  - 11:30 AM Phát tang, thăm viếng và cầu nguyện
11:30 Thánh Lễ An Táng
12:45 An Táng tại Good Shepherd
 
Nguyện cầu hương linh Đại Tá sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Đính kèm Cáo Phó nhân được từ tang quyến: