alt
 
Tin Buồn 
 
Thầy Nguyễn Văn Hanh
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc
 
Vừa mãn phần ngày 30-12-2017
Hưởng thọ 76 tuổi
 
Chương Trình Lễ Tang
 
Lễ nhập quan lúc 11 giờ ngày 30-12-2017
Linh cữu quàn tại tư gia Huyện Trãng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Lễ di quan lúc 8 giờ ngày 2-1-2018 và được hỏa táng tại Tháp Long Thọ Huyện Củ Chi
 
Thay mặt Cựu Giáo Chức, Cựu Nhân Viên, Cựu Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc 
Thành Kính Phân Ưu
 
Nguyện cầu hương linh Thầy Nguyễn Văn Hanh Hanh an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU