alt
LỜI CẢM TẠ
 
Thay mặt tang quyến chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:
 
Quý Thầy Cô, quý anh chị em đồng môn và Hội Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc đã gọi điện thoại, email chia buồn, dự tang lễ và tiễn đưa Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là: 
           
Ba Quả Phụ: Tôn Thoan
Khuê danh: Trần Thị Ký
Pháp danh: Nguyên Diệu 
 
Tạ Thế ngày 03 thang 12 nam 2017 tai Sacramento, California
Hưởng thọ 90 tuổi
 

Thay mặt Gia Đình 

Tôn Tường Duy 
(TL 66-69)