Nhận được tin buồn
 
Ông Bùi Công Tạo
Bút danh Khuê Ly
 
Sinh năm 1941 tại Việt Nam
Mãn phần ngày 18 tháng 2 năm 2018
Nhằm Mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất
tại San Jose, California
Hưởng thọ 78 tuổi
 
Linh Cữu quàn tại Oak Hill Funeral Home & Sunshine Chapel
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125 Tel.: (408) 297 2477
 
Chương Trình Tang Lễ
 
Thăm viếng:
Thứ Bảy  ngày 03 tháng 3 năm 2018
4:00 PM – 9:00 PM
Chủ Nhật, ngày 04 tháng 3 năm 2018
8:00 AM – 09:00 AM Thăm viếng
9:00 AM – 10:00 AM Lễ Cầu Siêu
10:00 AM – 11:00 AM Tiễn biệt của gia đình
11:00 - 11:30 AM Lễ Di Quan và Hỏa Táng 
 
Thay mặt Anh Chị Em Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc  
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Ông Bùi Công Tạo sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc 
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Cáo Phó
(doTang Quyến gởi đến).