alt
 
Nhận được tin buồn:
 
Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Thà
(Là thân phụ của Anh Nguyễn Văn Đạo TL70-73)
 
Đã được Chúa gọi về ngày 11-03-2018 tại Long Beach, CA 
Hưởng thọ 95 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại 4400 Cherry Ave. Long Beach, CA 90807
 
Thăm viếng từ: 4 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày 16-3-2018
 
Lễ An Táng được tổ chức lúc 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 ngày 17-3-2018
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Nguyễn Văn Thà sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU