alt
 
Tin Buồn 
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Trước
Pháp Danh: Jam Yang Dolma - Diệu Chánh
(Thân mẫu chị Ngô Kim Loan CN66-69, nhạc mẫu của anh Bùi Châu Dương TL64-67)
 
Vừa mãn phần lúc 10 giờ sáng ngày 17-03-2018 tại Việt Nam
Nhằm ngày 01-02 năm Mậu Tuất
Hưởng thọ 94 tuổi
 
Chương trình Lễ Tang:
 
Lễ Nhập Quan: lúc 23 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2018
Lễ Động Quan: lúc 7 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2018
 
Sau đó linh cữu được an táng tại đất gia đình, Xã Long Hòa, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre
 
Các bạn cùng khóa CN 66-69 đồng chia buồn 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Trước an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU