alt
 
Tin Buồn 
 
Anh Ngô Minh Tiến
Cựu Học Viên NLS Bình Dương
(Phu quân của chị Đặng Thị Hương MS71 NLS Bảo Lộc)
 
Vừa mãn phần lúc 5 giờ 26 phút sáng ngày 05-05-2018 tại Việt Nam
Nhằm ngày 20-03 năm Mậu Tuất
Hưởng thọ 66 tuổi
 
Chương trình Lễ Tang:
 
Lễ Nhập Quan: lúc 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 5 năm 2018
Lễ Động Quan: lúc 14 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2018
 
Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 
Các bạn cùng khóa 71 đồng chia buồn 
 
Nguyện cầu hương linh Anh Ngô Minh Tiến an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU