alt
 
  Nhận được tin buồn
 
Ông Nguyễn Hữu Lệ
Pháp Danh: Chánh Hòa
Phu quân chị Nguyễn Ngọc Điệp (CN70) 
 
Thất lộc ngày 18 tháng 8 năm 2018
Hưởng Thọ 84 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia
453/5 Đường Nguyễn Kiệm, Sài Gòn
 
Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa ngày 21 tháng 8 năm 2018
 
Nguyện cầu hương linh của Ông Nguyễn Hữu Lệ sớm về Miền Cực Lạc 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU