alt
 
Nhận được Tin Buồn
 
Anh Bùi Châu Dương
Cựu Học Viên NLSBL TL67
Cựu Giáo sư TH-NLS Bình Dương
(Phu quân chị Ngô Kim Loan CN69)
 
Vừa mãn phần ngày 23-8-2018 tại Việt Nam 
Hưởng Thọ 72 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia, 165 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân
Di Quan lúc 3 giờ chiều ngày 28-8-2018
An Táng tại Nghĩa Trang Gò Đen, Long An
 
Nguyện cầu hương linh Anh Bùi Châu Dương an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU