alt
 
Nhận được tin buồn trễ
 
Ông  Phero Thi Ly Cúc 
 Phu quân của Chị Huỳnh Thị Liên Hoa khóa 69 MS
 
Đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại San Francisco
Hưởng thọ 82 tuổi
 
Quý Thầy Cô, quý bạn cùng Trường, các bạn cùng khóa 69 thành khính phân ưu cùng Liên Hoa và tang quyến.
 
Nguyện cầu hương linh Ông Phero Thi Ly Cúc sớm hưởng nhan Thánh Chúa nơi Thiên Đàng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU