alt
 
Nhận được tin buồn trễ
 
Thầy Hồ Phước Hải
Cựu Giáo sư Trường Trung Học NLS Bảo Lộc 
          
Đã mãn phần vào ngày 30-09-2019 tại Việt Nam
Hưởng thọ 77 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia, Thành Phố Long Xuyên 
Lễ An Táng ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Nghĩa Trang Long Xuyên
 
Nguyện cầu hương linh Thầy Hồ Phước Hải được bình an nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU