alt
 
Nhận được tin buồn 
 
Thân mẫu của ông Bùi Văn Tho, Cựu Hoc Viên NLS Bảo Lộc (TL63-66)
Cựu giáo sư Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc và Tây Ninh 
 
Cụ Bà BÙI THƠM
Nhũ Danh là Phan Thị Hường (Nguyễn Thị Hường)
Pháp Danh Tịnh Châu
 
Sinh năm Ất Sữu 1925 tại An Thái, An Nhơn, Bình Định.
Đã mãn phần vào lúc 19:30 ngày  27-2-2020 nhằm 05 – 02 Canh Tý tại Bảo lộc
Hưởng Thọ 96 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại tư gia số 54/8 Bế Văn Đàn, Phường Blao, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 
Lễ động quan lúc 06:00 sáng ngày 02-3-2020 nhằm 9-2 Canh Tý
Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Du Sinh Đà Lạt. 
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Bùi Thơm sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU