alt
 
Nhận được tin buồn 
 
 Bà  quả phụ LÊ ĐÌNH SONG
Nhũ Danh Võ Thị Tố (Võ Thị Nhẫn)
Thân mẫu của anh Lê Đình Bang (CN 68)
 
Đã mãn phần vào lúc 20:55 ngày 19-03-2020 tại Tư Gia, số 26 KQH, Phan Đình Phùng, P.2, TP. Đà Lạt, Việt Nam 
Hưởng Thượng Thọ 102 tuổi
Chương trình Tang Lễ:
 
Lễ nhập liệm: lúc 17:00 giờ ngày 20-3-2020
Lễ tịch điện: lúc 16:00 giờ ngày 21-3-2020 
Lễ di quan: lúc 7:30 ngày 22-3-2020
Linh Cữu sẽ được hỏa táng tại Đài Hỏa Táng thành phố Đà Lạt
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Lê Đình Song sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU