alt
 
Nhận được tin buồn 
 
 Anh Phạm Đình Long (TL73)
Pháp Danh: Thiền Quang
Nguyên Đại Diện Hội Cựu Học Sinh NLS Bảo Lộc tại Sài Gòn
 
Đã mãn phần lúc 14 giờ 30 ngày 03-10-2020 tại Việt Nam 
Hưởng Thọ 66 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại tư gia, 193/2/10 Đường 20, P.5, Quận Gò Vấp
 
Chương trình Tang Lễ:
 
Lễ Nhập Quan: Ngày Chúa Nhật, 04-10-2020 lúc 14:00 giờ 
Lễ Động Quan: Ngày Thứ Ba, 06-10-2020 Lúc 6:00 giờ 
Sau đó Linh Cữu sẽ được đưa đi An Táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, Bình Dương
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Anh Phạm Đình Long sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU