001-E
002-E
003-E
004-E
005
006
007
008
009-Anh Ho Cong Danh dieu khien chao quoc ky Hoa Ky va VNCH
010
011 Anh D.T.Phuong Khai mac
012 N.H.Thanh Cuu Hoi Truong
013 N.T.K.Nguyen Hoi Truong
014 Thay N.V.Khuy Gioi Thieu Ban Dai Dien NLSBL
015 Cuu Ban Dai Dien 2012-2016
016 Nien Khoa 1963-1966
017 Nien Khoa 1964-1967
018 Nien Khoa 1965-1968
019 Nien Khoa 1966-1969
020 Nien Khoa 1967-1970
021 Nien Khoa 1968-1971
022 Nien Khoa 1969-1972
023 Nien Khoa 1970-1973
024 Nien Khoa 1971-1974
025 Nien Khoa 1972-1975
026 Tat Ca Nien Khoa DH 9
027
028
029
030
031
032
033
034
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
01/96 
start stop bwd fwd
 
 
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 
 
Dạ tiệc Đại Hội IX được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2016, từ 5:00 chiều đến 11:30 tối, tại nhà hàng: Diamond Seafood Restaurant 8058 Lampson Ave. Garden Grove, CA 92841.
 
Ảnh Tiền và Dạ Tiệc Đại Hội IX do anh Đặng Tấn Lung tổng hợp, chọn lọc, sắp xếp từ những hình ảnh được ghi lại bởi Phó Nhòm Hồ Công Danh - Thanh Thảo, Hoa Tuấn, chính mình và bạn hữu.
 
Cám ơn thật nhiều cho công khó của người tổng hợp cùng quý Phó Nhòm đã bỏ công ghi lại hình ảnh của ngày Đại Hội IX. 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài