001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
01/44 
start stop bwd fwd
Slideshow sẽ tự khởi động, xin chờ giây lát, lâu hay mau tùy đường truyền. 

 Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ bảy, 27 tháng 8, 2016, như những kỳ Đại Hội trước, Tiền Đại Hội năm nay được tổ chức tại ngôi nhà chị Phạm Kim Nguyên.số 645 S. Magnolia ave. Anaheim, CA 92804. 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài