Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ bảy, 30 tháng 6, 2018, như những kỳ Đại Hội trước Tiền Đại Hội năm nay được tổ chức tại ngôi nhà của chị Phạm Kim Nguyên: 645 S. Magnolia ave. Anaheim, CA 92804. 
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài