Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018, Dạ Tiệc Đại Hội được tổ chức tại Majesty Restuarant 5015W Edinger Ave. Santa Ana CA 92404. 
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
Cùng Tác Giả / Đề Tài