Thứ Bảy ngày 26 tháng 6 năm 2004 Đại Hội Nông Lâm Súc Bảo Lộc đầu tiên được tổ chức tại hội trường của báo Người Việt tại Little Sài Gòn (Santa Ana CA 92404) 
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
Cùng Tác Giả / Đề Tài