Đại Hội III Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 02 tháng 9 năm 2006. Theo tiền lệ có Tiền và Hậu Đại Hội. 
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
Cùng Tác Giả / Đề Tài