Đại Hội IV Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2007 tại San Jose. Theo tiền lệ có Tiền và Hậu Đại Hội. 
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
Cùng Tác Giả / Đề Tài