Đại Hội VI Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 03 tháng 7 năm 2010. Theo tiền lệ có Tiền và Hậu Đại Hội. 
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài