Đại Hội VII Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 năm 2012. Theo tiền lệ có Tiền và Hậu Đại Hội.
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài