Đại Hội VIII Nông Lâm Súc Bảo Lộc được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2014. Theo tiền lệ có Tiền và Hậu Đại Hội.
 
 
Bấm vào nút điều khiển nghe tắt nhạc
Cùng Tác Giả / Đề Tài