Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/customer/www/nlsbaoloc.info/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72

Nhìn lại một chút lịch sử từ thời Bắc thuộc đến nay:

Nhà Tần chiếm Bách Việt, đặt tên Tượng quận 

Nhà Hán chia Tượng quận ra làm ba: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.

Thời Đông Hán đổi Giao Chỉ là Giao Châu.

Nhà Đường đặt là An Nam Đô Hộ Phủ.

 ….

Trong suốt thời Bắc thuộc xóa mất tên “Việt”. Tại sao thế?

Đến khi người Pháp thành lập Đông Dương (Indochine Francaise) với 5 xứ: Tonkin, Annam, Cochinchine, Cambodge, Laos. Cũng mất tên “Việt”!

Các triều đại Trung Hoa phong vua nước ta là An Nam quốc vương, họ dùng chữ An Nam (phía nam bình yên) chớ không dùng “Việt”!

Các triều đại nước ta phục hồi tên “Việt”

Tên nước:

Đại Cồ Việt (nhà Đinh)

Đại Việt (Lý, Trần, Lê)

Việt Nam (nhà Nguyễn)

Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (từ 2/9/1945)

Quốc gia Việt Nam (thời Bảo Đại 1949-1955)

Việt Nam Cộng Hòa (Miền Nam)

Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau 1975)

Các triều đại Trung hoa cố tình xóa mất “Việt”, còn các triều đại Việt Nam luôn luôn giữ “Việt”. 

Tại sao thế? Mọi công dân Việt nên tìm hiểu điều nầy để thấy đặc trưng của giống nòi Việt.

Chữ Hán được hình thành qua 6 cách gọi là Lục thư: hình tượng (vẽ hình), hội ý (lấy ý), giả tá (phỏng theo), chuyển chú (chuyển chữ), hài thanh (theo âm). Chữ 越Việt vừa hội ý vừa hài thanh.

Chiết tự chữ 越VIỆT: gồm bộ 走Tẩu (chạy) và 鉞Việt (chiếc rìu có chữ 金Kim (kim loại).

Gốc tích người HÁN ở phía bắc lưu vực sông Hoàng Hà, họ bành trướng về phía nam. Khi vượt qua sông Dương Tử , chạm trán với tộc Việt gồm nhiều nhóm, họ gọi là Bách Việt (trăm tộc Việt). Đặc trưng của Bách Việt có vũ khí là chiếc rìu để chiến đấu, đồng thời là công cụ khai thác đất đai, lâm sản… Trước thế mạnh của Hán tộc, Bách Việt phải bỏ chạy, một phần hàng phục, bị đồng hóa. Dù sức yếu, bỏ chạy, nhưng vẫn vác chiếc rìu. Cho nên chữ Hán viết tên 越Việt nghĩa là chạy với chiếc rìu (giản thể bỏ chữ 金Kim).

Sự kiện này cho thấy tinh thần chiến đấu của Bách Việt: dù thua, chạy nhưng không bỏ vũ khí.

Một nghìn năm Bắc thuộc, người Hán cố tình xóa mất “Việt”.

Các triều đại nước ta luôn luôn duy trì “VIỆT” khi đặt tên nước, để nhắc nhở toàn dân trong mọi thế hệ phải luôn luôn giữ vững sức chiến đấu bảo vệ nước nhà.

_________

 

 

 

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài