Thôi em về nơi ấy
cho mưa ướt tháng năm
bến chiều xe vắng khách

đâu đó tiếng dương cầm
đèn hắt hiu xuống phố
từng bước chân lặng thầm
bàn tay chưa kịp ấm
đã buông rất vội vàng

thôi cứ về bên ấy
nghe mưa buồn tháng năm
ta muôn đời vẫn vậy
cứ lạc nên vẫn lầm.


Nguyễn Thành Trung
 
 
 
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài