Vũ Thành An sinh năm 1943 tại Nam Ðịnh. Năm 1953 có đàn Mandoline đầu tiên. Năm 1954 di cư vào Nam .

 

                               vtá   Vũ Thành An ở phía trên bên phải  

                                 

Lớp Ðệ Tứ trường Trần Lục, Du Tử Lê đầu hàng thứ ba từ dưới lên phía trái

Năm 1954 học tại trường tiểu học Ðỗ Hữu Phương, Saigon . 1955 học lớp Ðệ Thất trung học Hồ Ngọc Cẩn.  1956 lên Ðệ Lục được di chuyển cả lớp về Chu Văn An. Năm 1958 một lần nữa cả lớp lại chuyển về trường Trần Lục học lớp Ðệ Tứ, sau khi đậu Trung Học Ðệ Nhất Cấp, học hết lớp Ðệ Tam và một lần nữa cả lớp lại chuyển về trường Nguyễn Trãi năm 1960 học lớp Ðệ Nhị.

Kỳ thi Tú Tài 1 năm 1961 bị rớt về trường Hưng Ðạo học tiếp Ðệ Nhị, năm 1963 đậu Tú Tài Toàn Phần.  Trong suốt thời gian trung học đều tham gia hoạt động văn nghệ trong lớp: ca hát, đóng kịch, làm bích báo. Sáng tác ca khúc đầu tiên năm 1959 bị thầy là Nhạc Sỹ Chung Quân chê.

Trong thời gian học tại trung học Hưng Ðạo, ông sáng tác nhạc cuả các bài Không Tên Số 2, Không Tên Số 6, Không Tên Số 8.

         

Năm 1963 được Linh Mục Trần Ðức Huynh, Giám Ðốc trường Hưng Ðạo cho dạy lớp Ðệ Thất để có tiền tiếp tục học Ðại Học. Tiếp tục dạy học cho đến năm 1973 thì nghỉ vì quá bận rộn trong công tác Trưởng Cơ Sở Dân Vận Gia Ðịnh.

Cuối năm 1963 được nhận vào làm Phóng Viên Ðài Phát Thanh Saigon.  Gặp Nhà Thơ Nguyễn Ðình Toàn, năm 1965 cùng với Nguyễn Ðình Toàn sáng tác Tình Khúc Thứ Nhất, bắt đầu làm chương trình Nhạc Chủ Ðề cùng Nguyễn Ðình Toàn.

       

Năm 1965 bị chấn động tinh thần mạnh vì cuộc tình gẫy đổ, ông sáng tác bài Không Tên Cuối Cùng.

Năm 1967 gặp gỡ lần thứ hai, động viên nhập ngũ khóa 25 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Ðức. 

Năm 1968 một lần nữa cuộc tình gãy đổ, sáng tác Bài Không Tên Số Hai. Năm 1969 lập gia đình. Năm 1972 tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa. Năm 1973 làm Trưởng Cơ Sở Dân Vận Gia Ðịnh, 1974, Trưởng Phân Khối Văn Hóa, Văn Hoá Vụ Bộ Thông Tin Chiêu Hồi.

Năm 1974 Phụ Tá Trưởng Khối Chương Trình Thời Sự kiêm Trưởng Phân Khối Chương Trình, Trưởng Phân Khối Kế Họach Hệ Thống Truyền Thanh Việt Nam Cộng Hòa. Làm việc tới 10:10 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975.

  

Từ 1975-1985: Cải tạo, đoạn đời đầy oan trái, gia đình gãy đổ.

21 tháng 3 năm 1981: Biến cố quan trọng nhất: Rửa tội vào đạo Công Giáo.

Năm 1987 lập lại gia đình

 

Năm 1991 Ðịnh cư tại Orange County Hoa Kỳ,

Năm 1992 về ở hẳn tại Portland Oregon cho đến nay.

Ðến Orange County, California , USA 1991

  

Cùng các Nhạc Sỹ đàn anh:Từ phải sang trái: Văn Phụng, Song Ngọc, Nam Lộc, Phạm Duy, Hoàng Trọng, Nhật Bằng, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Túc, Vũ Thành An, Từ Công Phụng.

Năm 1996: Theo học Thần Học.

Năm 1999:  Ðược phong chức Ðọc Sách ( Reader ) và Acolyte (Thừa tác viên bàn thờ)

     

 

Năm 2001:  Ðược phong chức Ứng Viên Phó Tế: Deacon Candidate  tại Tổng Giáo Phận Portland.

November 23, 2002: Phong chức Phó Tế

Sưu tầm của Thầy Nguyễn văn Khuy

Cùng Tác Giả / Đề Tài