alt
Nhận được tin vui
 
Anh Chị Trần Văn Kiền (MS 71-74) và Lê Thị Kim Thanh
Tổ chức lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ
 
Cô Trần Lan Hân
đẹp duyên cùng 
Cậu Nguyễn Trường Giang
Nhất Nam cúa
Ông Bà Nguyễn Phong và Huỳnh Thị Tuyết Loan
 
Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo Xứ Lộc Lâm, thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
lúc 9:00 giờ sáng ngày 19 tháng 3 năm 2016
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc