alt

Nhận được tin vui

Anh Chị Phạm Ngọc Ấn (CT 70-73) và Trần Thị Thạch
 
Tổ chức lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ
 
Cô Phạm Trần Nhật Huỳnh
đẹp duyên cùng 
Cậu Hồ Hải Lương
Thứ Nam cúa
 Bà Quả Phụ Hồ Thị Hồng
 
Hôn lễ được cử hành tại tư gia lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2016
Tiệc rượu sẽ tổ chức tại nhà hàng Sơn Dung, đường Võ Thị Sáu, tỉnh Bình Thuận lúc 11:00 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2016
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc