Nhận được tin vui
 
Anh Chị Ngô Thị Kim Oanh (CN 71) và Sharghi
 
Tổ chức lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ
Cô Elan Sharghi
đẹp duyên cùng 
Cậu Younes Benkaci
Út Nam cúa
 Ông Bà Benkaci
 
Hôn lễ được cử hành tại The Grand Long Beach, 4101 East Willow Street, Long Beach, CA 90815
Lúc 6 giờ chiều ngày 18 tháng 3 năm 2017
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc