Nhận được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Hưng Thái (CN 70)
 
Tổ chức lễ Vu Quy cho Trưởng Nữ
Cô Nguyễn Hưng Bình Giang
đẹp duyên cùng 
Cậu Vũ Đức Thắng Henry
Trưởng Nam cúa
 Ông Bà Vũ Đức Vịnh
 
Hôn lễ được cử hành tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo VN, 915 S. Wakefield St., Arlington, VA 22204
Lúc 11 giờ trưa thứ bảy, ngày 01 tháng 7 năm 2017
Tiệc rượu sẽ tổ chức lúc 6 giờ chiều cùng ngày tại Nhà Hàng Thần Tài, 6249 Arlington Blvd., Falls Church, VA 22044
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc