alt

Vô cùng thương tiếc báo tin

 Ông TRẦN PHÁT NGÔN

 Giáo Sư Ban Công Thôn Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc

 Sinh năm 1950 tại Châu Đốc- An Giang

 

Vừa mãn phần lúc 03 giờ ngày 13-4-2021

(nhằm ngày 02 -3 Tân Sửu)

Hưởng Thọ 72 tuổi

 

Lễ Nhập Quan 14 giờ ngày 13-4-2021

Lễ Động Quan lúc 14 giờ ngày 16-4-2021.

Linh cữu được an táng tại đất nhà Thị Trấn Nhà Bàng Huyện Tịnh Biên – An Giang
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến 
Nguyện cầu hương linh Thầy Trần Phát Ngôn sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU